Servicii
FIL17.JPG
  • Consultarea documentelor în sălile de lectură
  • Împrumutul documentelor la domiciliu
  • Împrumutul interbibliotecar
  • Asistenţa bibliografică

- referinţe bibliografice

- asistenţa profesională la întocmirea
bibliografiilor şi a listelor de referinţe
bibliografice

  • Activitatea culturală
Изображение002.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License