Personal

În prezent în Bibliotecă activează 18 angajaţi. 16 bibliotecari au studii superioare, din care 7 - studii superioare de specialitate. Majoritatea bibliotecarilor activează peste 20 de ani.

12.tif
13.tif
9.tif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License