Noutăţi

Campanie de salvgardare a Colecţiei de documente de muzică tipărită

noiembrie – decembrie

I etapă

Biblioteca cheamă utilizatorii, instituţiile guvernamentale, organizaţiile nonguvernamenatale, factorii economici de stat şi privaţi, toţi oamenii de bună credinţă, să se alăture la această iniţiativă şi să sprijine din punct de vedere ştiinţific, metodologic, organizatoric şi financiar acest proiect de mare importanţă pentru toţi.

Colecţia are nevoie de ajutotul tău! Informează-te şi protejeaz-o!

Fiecare utilizator joacă un rol important în crearea, salvarea, protejarea şi păstrarea colecţiei, contribuind astfel la îmbogăţirea diversităţii culturale şi a creativităţii umane.

Scopurile campaniei

Prezenta campanie are următoarele scopuri:
• salvgardarea documentelor de muzică tipărită;
• respectarea patrimoniului cultural în domeniul muzicii;
• informarea, conştientizarea utilizatorilor privind protejarea colecţiei;
• sensibilizarea, la nivel local, naţional şi internaţional, asupra importanţei salvgardării colecţiei;
• cooperarea şi asistenţa internaţională.

Prin salvgardare se înţelege măsurile vizând asigurarea viabilităţii patrimoniului cultural imaterial, cuprinzând identificarea, documentarea, cercetarea, prezervarea, protecţia, promovarea, punerea în valoare, transmiterea, în special prin intermediul educaţiei, precum şi revitalizarea diferitelor aspecte ale acestui patrimoniu.

Conceptul modern de salvgardare a patrimoniului cultural presupune prezervare integrată şi activă care, dincolo de resursele şi instrumentele de stat, apelează la cele private şi ale societăţii civile, capacitând totodată comunităţile locale. Conceptul de salvgardare implică, totodată, cercetarea patrimoniului şi valorificarea potenţialului economic, social şi educaţional al acestuia, generalizând resurse economice şi umane.

Întreabă bibliotecarul cu ce poţi contribui la această campanie ce derulează în instituţia ta!

17 mai, 2011

La Biblioteca AMTAP s-a desfăşurat întrunirea profesională, în cadrul căreia au funcţionat atelierele "Cadrul reglementar al bibliotecii" şi "Comunicarea instituţională: aspecte practice".
Atelierele fac parte din programul acţiunilor privind formarea personalului bibliotecilor de învăţămînt artistic (colegii, licee), preconizate pentru anul 2011. Temele abordate în cadrul atelierelor sînt indispensabile procesului reglementar, cît şi celui comunicativ în spaţiile instituţiilor info-documentare.
În cadrul primului atelier au fost propuse următoarele acte normative:

  • ROF al bibliotecii (recomandări pentru elaborare)
  • ROI al bibliotecii (recomandări pentru elaborare)
  • Fişa de post (recomandări pentru elaborare)
  • alte acte de reglementare

Aspectele practice ale celui de-al doilea atelier l-au constituit modalităţile de comunicare în spaţiul info-documentar şi anume tehnici de comunicare:

  • corespondenţă şi uzanţe de protocol
  • reţele de socializare
  • Web-pagina
  • E-mail

Participanţilor li s-a propus:
- portofoliu Cadrul reglementar al bibliotecii
- excursie în Biblioteca AMTAP
- donaţie de carte
- expoziţie Biblioteca de specialitate

2-5 mai, 2011

În incinta Bibliotecii AMTAP a fost lansată expoziţia de carte şi documente de muzică tipărită "Gheorghe Mustea. 60 de ani".
Fiind o prezenţă impunătoare în mediul cultural-artistic al Republicii Moldova şi îndeosebi în cadrul instituţiei noastre, unde Gheorghe Mustea s-a remarcat în diferite perioade, ca profesor universitar şi rector (1990-2002) expoziţia a trezit un vădit interes pentru materialele expuse.
Compartimentul de bază al expoziţiei l-au constituit creaţiile muzicale ale compozitorului, printre care un loc aparte îl ocupă manuscrisele operei "Alexandru Lăpuşneanu", concertelor pentru orchestră nr. 1 şi nr. 2, donate bibliotecii de către autor.
Expoziţia a inserat culegeri ce abordează diverse genuri de muzică: muzică vocală, muzică pentru orchestră, muzică vocal-simfonică, muzică pentru copii, muzică pentru cor.
Cei interesaţi de creaţia şi activitatea lui Gheorghe Mustea, deţinătorul titlurilor de Maestru Emerit al Artelor, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii şi Ordinului "Gloria Muncii" au avut prilejul să consulte cartea "Gheorghe Mustea. Profil muzical", avându-i coautori pe Elena Mironenco şi Valeria Şeican.
În expoziţie au fost prezente şi diferite articole din reviste, ziare, enciclopedii al căror protagonist a fost omagiatul.

3 decembrie, 2010

steliana.tif

Biblioteca a organizat un recital literar-muzical cu genericul "Steaua Demnităţii Noastre", dedicat memoriei poetei Steliana Grama, care între anii 1995-2000 a studiat la catedra Teatrologie a AMTAP.

steliana2.tif

Invitaţii serii, printre care părinţii poetei dr. în drept Dumitru Grama şi istoricul literar, bibliologul şi bibliograful, dr. în filologie, poeta Claudia Slutu-Grama, criticul literar Tudor Palladi, poeta Galina Furdui, actorii Paulina Zavtoni şi Sandu Aristin Cupcea, compozitorul Vlad Mircos, au relevat profunzimea versului poetei, dar şi diversitatea creaţiei Stelianei Grama: prozator, dramaturg, publicist, autor de texte pentru cîntece.

steliana3.tif


Cu un recital de poezie au evoluat studenţii Cristina Eremia, Ana-Maria Boboc, Sergiu Beznos. În lectura studenţilor-actori Mariana Bratu şi Ion Toborcea a fost propus publicului un episod din piesa "Exodul faraonilor". Publicul a rămas plăcut surprins de buchetul de melodii, interpretate cu mult suflet de către Luminiţa şi Valentin Dragomir, Natalia Moscalu pe versurile Stelianei.
Cu amintiri frumoase despre studenta Steliana Grama au venit ex-decanul Facultăţii Arte Dramatice şi Management Artistic dr. Valeriu Ţurcan şi şefa Catedrei Teatrologie dr. Angelina Roşca.

Acolo, în ceruri, alături de stelele pe care le-a cîntat atît de frumos, Steliana Grama scrie versuri.

22-24 noiembrie, 2010

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a marcat în luna noiembrie 70 de ani de la înfiinţare.
ZILELE ANIVERSARE
Concert extraordinar 70 ani de la infiinţarea Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice la Filarmonica Naţională.
Din program:
expoziţie de carte expoziţie de tapiserie
concert de muzică academică
concert de muzică populară şi uşoară
La ceremonia aniversară a Senatului, unde au fost invitate mai multe personalităţi au fost conferite diplome colaboratorilor Bibliotecii.
Deosebite felicitări pentru Diploma de onoare, doamnei Svetlana Mihailiuc
pentru Diploma de excelenţă doamnelor Natalia Beshmelnova şi Olga Rudenco
pentru Diploma de merit domnului Matei Braşovean,
doamnelor Elena Ţâra, Nadejda Porcesco, Natalia Kulinskaia, Irina Aghenosova, Vera Dodon.

19 februarie, 2010

În incinta Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
a avut loc lansarea de carte "Gleb Ciaicovschi-Mereşanu : Biobibliografie"

22 decembrie, 2009

În incinta bibliotecii s-a desfăşurat un seminar profesional "Aspecte etice şi deontologice în relaţia bibliotecar-beneficiar" în cadrul căruia s-au discutat problemele eticii şi deontologiei profesionale, momente-cheie din Codul etic al bibliotecarului din RM

19 noiembrie, 2009

A avut loc o întrunire profesională cu participarea bibliotecarilor din colegiile şi liceile din domeniul artistic cu genericul "Biblioteci din învăţămînt preuniversitar: orientări, realizări, perspective".

Subiecte de discuţie:
cadru de reglementare
atestarea cadrelor bibliotecare
aplicarea standardelor
aparatul informativ-bibliografic
planificarea şi evaluarea activităţii

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License