Publicaţii

Bibliioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice propune atenţiei publicaţii bibliografice destinate specialiştilor în domeniul artelor, pedagogilor şi studenţilor de la instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, bibliotecarilor, tuturor celor ce se interesează de artă şi de promotorii ei.

apostol.jpg

Biobibliografia Veniamin Apostol a văzut lumina tiparului în 2006 şi a fost o premieră absolută a Bibliotecii AMTAP în domeniul bibliografiei. Biobibliografia inserează informaţia privind publicaţiile actorului, regizorului şi pedagogului Veniamin Apostol, materiale despre el şi despre montările sale teatrale. În cadrul Concursului naţional "Cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţa informării" organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova biobibliografiei i-a fost decernat Premiul I

Rezonanţe
Cristina Porcesco (Moldova Suverană, 2007,24 mai)
O biobibliografie despre Apostolul din cîmpia Sorocii
…A vorbi despre Veniamin Apostol înseamnă a vorbi despre omul deosebit de inteligent, care a muncit neobosit şi cu dăruire de sine, şi-a iubit nespus profesia, a iubit mult viaţa şi oamenii.
Colaboratorii bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) au considerat important de a remarca viaţa şi activitatea talentatului actor, regizor şi pedagog, prin editarea biobibliografiei.

Untitled1.jpg

Biobibliografia Gleb Ciaicovschi-Mereşanu este a doua lucrare bibliografică a Bibliotecii. Ea prezintă o sursă importantă de informare şi este dedicată etnomuzicologului şi pedagogului, folcloristului şi fondatorului vestitului Festival Muzical "Mărţişor" G. Ciaicovschi-Mereşanu. Lucrarea propune atenţiei publicului cointeresat peste 1300 de notiţe bibliografice.
Lansarea cărţii a avut loc în incinta Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice la 19 februarie 2010.
Publicul prezent în Sala de Festivităţi în această zi remarcabilă pentru bibliotecă îl constituia administraţia AMTAP, profesori, studenţi, reprezentanţi ai Radioului Naţional, colegi din alte biblioteci, oaspeţi invitaţi cu acazia acestui eviniment.

p-006.jpg

Serata a fost moderată de Svetlana Badrajan, muzicolog, pedagog al AMTAP şi succesoarea spirituală a omagiatului.
Rectorul AMTAP Victoria Melnic a deschis manifestarea cu un cuvînt de salut, în care a menţionat contribuţia etnomuzicologului în cultura naţională. Ea a adus mulţumiri colaboratorilor bibliotecii pentru eforturile depuse în vederea promovării activităţii lui Gleb Ciaicovschi-Mereşanu să fie cunoscută de publicul larg.

p-005.jpg

Biobibliografia a fost prezentată de către Svetlana Mihailiuc, directorul Bibliotecii AMTAP, care a accentuat însemnătatea lucrării, caracteristicile principale ale cărţii, momentele dificile apărute în procesul de elaborare.

Prorectorul AMTAP Vladimir Axionov, care a activat alături de Gleb Ciaicovshi-Mereşanu în ultimii ani de viaţă ai muzicologului, a remarcat că Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, fiind o persoană puternică şi extrem de organizată, a lucrat cu spor pînă în ultima zi, elaborînd lucrări de valoare.

p-009.jpg

Compozitorul şi ex-rectorul Academiei de Muzică Constantin Rusnac îşi aminteşte cu mare recunoştinţă de Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, care i-a fost dascăl în profesie şi în viaţă. El a menţionat multe realizări ale învăţătorului său printre care : fondator al catedrei de folclor, organizator al Primului Festival de Dansuri Populare etc.

p-012.jpg

Nataliţa Munteanu, interpreta de cîntece populare, în memoria profesorului său a interpretat cîntecul îndrăgit de el "La Siret la Nămăloasa", apoi a vorbit cu mult drag despre Gleb Simonovici, datorită căruia a devenit ceea ce este azi.
Invitata de onoare Maria Sarabaş a menţionat că propria sa carieră i-o datorează lui Gleb Ciaicovschi-Mereşanu. Ea a consemnat talentul lui deosebit de regizor, spiritul convingător şi argumentul lui ştiinţific (a convins guvernarea sovietică să organizeze Festivalul Mărţişor) şi susţinerea tinerelor talente.
Printre cei care şi-au amintit de Gleb Ciaicovschi-Mereşanu au fost: M. Iliuţ, M. Stoianov, M. Melega, care au remarcat sufletul larg şi cald al profesorului, tactul lui pedagogic, umorul excepţional şi energia lui nemărginită.
După cum au subliniat toţi oratorii, contribuţia etnomuzicologului în cultura naţională merita să fie apreciată.

p-016.jpg

În ziua lansării acestei bibliografii actuala componenţă a ansamblului "Ţărăncuţă", întemeiat de Gleb Ciaicovschi-Mereşanu cu douăzeci şi cinci de ani în urmă, în 1984, s-a întîlnit cu primii interpreţi: Maria Stoianov, Luminiţa Stoianov, Victor Botnaru, Nataliţa Munteanu, Svetlana Badrajan. Ansamblul, condus azi de Victor Botnaru a prezentat publicului un recital din culegerile lui Gl. Ciaicovschi-Mereşanu, creînd o atmosferă caldă în sufletele şi inimile celor prezenţi.

Rezonanţe
Tamara Cotoman (Literatura şi Arta, 2010, 1 apr.)
Cântăreţul poate fi asemuit cu o pasăre
…, spunea mereu profesorul. Precum păsările nu obosesc niciodată în cântecul lor, aşa să nu obosească nici cântăreţii noştri să cânte. Să-i valorifice arhiva adunată. S-o transmită şi altor generaţii, aşa curată, intactă, cum a lăsat-o Gleb Ciaicovschi-Mereşanu…
Tamara Cotoman (Bibliopolis, 2010, nr.3) http://www.hasdeu.md/ro/bibliopolis_3_2010.pdf
O biobibliografie jubiliară
…Lucrarea de faţă vine să pună în circulaţie şi unele lucruri absolut inedite, încă necunoscute, pe care cititorul va avea plăcută ocazie să le descopere pentru sine doar în aceste pagini…
Articolele colaboratorilor bibliotecii

Svetlana Teodor "Reflecţii asupra unei bibliografii"
http://wwwbibliocity.blogspot.com/2010/03/reflectii-asupra-unei-biobibliografii.html

Svetlana Mihailiuc "Autoperfecţionarea ca un proces intern"
http://wwwbibliocity.blogspot.com/2009/12/autoperfectionarea-ca-un-proces-intern.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License